CWMPAS llun

Bwrdd Gweithredol CWMPAS

Jonathan Griffiths (Cadeirydd)

Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Hamdden,

Cyngor Sir Penfro

Anthony Griffiths (Is-gadeirydd)

Uwch-arolygydd,

Heddlu Dyfed Powys

Jake Morgan

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol,

Cyngor Sir Caerfyrddin

Sue Darnbrook

Cyfarwyddwr Strategol: Gofal, Diogelu a Ffordd o Fyw

Cyngor Sir Ceredigion

Phil Evans

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro,

Cyngor Sir Powys

Sian Passey

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Sicrwydd Nyrsio A Diogelu Nyrsio Corfforedig,

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Avril Bracey

Pennaeth Iechyd Meddwl, Anableddau Dysgu a Diogelu Oedolion,

Cyngor Sir Caerfyrddin

Carys James

Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Rhai a Gomisiynwyd,

Cyngor Sir Ceredigion

Jason Bennett

Pennaeth Gwasanaethau Oedolion,

Cyngor Sir Penfro

Louise Barry

Pennaeth Gwasanaethau Oedolion,

Cyngor Sir Powys

Christine Harley

Prif Weithredwr Cynorthwyol,

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

Deanne Martin

Prif Weithredwr Cynorthwyol,

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

Mandy Rayani

Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad y Claf,

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Rhiannon Beaumont-Wood

Cyfarwyddwr Nyrsio,

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Nicola Edwards

Pennaeth Diogelu Oedolion a Phlant (Nyrs Benodol),

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Sonia Mason

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Diogelu (Nyrs Benodol),

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Karen Toohey

Nyrs Ddynodedig, Tîm Diogelu Cenedlaethol (GIG Cymru),

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Nikki Harvey

Pennaeth Diogelu,

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Hazel Lloyd-Lubran

Cynrychiolydd Rhanbarthol y Trydydd Sector, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO)

Chris Harrison

Cynrychiolydd rhanbarthol ar gyfer y Penaethiaid Comisiynu

CYSUR llun

Bwrdd Gweithredol CYSUR

Jake Morgan (Cadeirydd)

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol,

Cyngor Sir Caerfyrddin

Sian Passey (Is-gadeirydd)

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Sicrwydd Nyrsio A Diogelu Nyrsio Corfforedig,

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Jonathan Griffiths

Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Hamdden,

Cyngor Sir Penfro

Sue Darnbrook

Cyfarwyddwr Strategol: Gofal, Diogelu a Ffordd o Fyw

Cyngor Sir Ceredigion

Phil Evans

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro,

Cyngor Sir Powys

Anthony Griffiths

Uwch-arolygydd,

Heddlu Dyfed Powys

Stefan Smith

Pennaeth Gwasanaethau Plant

Cyngor Sir Caerfyrddin

Elfed Hopkins

Pennaeth Gwasanaethau Teuluoedd a Phlant,

Cyngor Sir Ceredigion

Anthony Maynard

Pennaeth Gwasanaethau Plant,

Cyngor Sir Penfro

David Johnston

Pennaeth Gwasanaethau Plant Dros Dro

Cyngor Sir Powys

Christine Harley

Prif Weithredwr Cynorthwyol,

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

Deanne Martin

Prif Weithredwr Cynorthwyol,

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

Mandy Rayani

Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad y Claf,

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Rhiannon Beaumont-Wood

Cyfarwyddwr Nyrsio,

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Nicola Edwards

Pennaeth Diogelu Oedolion a Phlant (Nyrs Benodol),

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Sonia Mason

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Diogelu (Nyrs Benodol),

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Karen Toohey

Nyrs Ddynodedig, Tîm Diogelu Cenedlaethol (GIG Cymru),

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Nikki Harvey

Pennaeth Diogelu,

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Hazel Lloyd-Lubran

Cynrychiolydd Rhanbarthol y Trydydd Sector, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO)

Steve Davis

Cynrychiolydd rhanbarthol o Reolwyr Cyfiawnder Ieuenctid

Kate Evan-Hughes

Cynrychiolydd rhanbarthol y

Cyfarwyddwyr Addysg

Dr Ingrid Prosser

Meddyg Penodol, Amddiffyn Plant, Pencadlys Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Dr Velupillai Vipulendran

Meddyg Penodol, Amddiffyn Plant, 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Uned Fusnes Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Julie Breckon

Rheolwr Busnes

Tessa Fudge

Cydgysylltydd Busnes

Elizabeth Thomas

Cymorth Busnes